Onze diensten

Begeleiding van Nederlandse bedrijven die in Mexico (gaan) opereren of handel (gaan) drijven met Mexico alsmede begeleiding van Mexicaanse bedrijven die in Nederland (gaan) opereren of handel (gaan) drijven met Nederland

Individuele of groepstraining voor managers die in het buitenland gaan wonen en werken en/of met buitenlandse stakeholders te maken krijgen. Daarnaast worden “coaching on the job” en interculturele advisering aangeboden.

 

Begeleiding van high tech start-ups en scale-ups

Ondersteuning van startups in bootcamp-programma’s, lead mentoring, business modellering, teambuilding, organisatorische inrichting, assistentie en bemiddeling bij het vinden van en creëren van samenwerking met andere business partners.

 

Innovatie- en veranderingsmanagement

Aanjagen en versnellen van innovatie binnen bedrijven en instellingen. Verzorgen van awareness sessies. Ontwikkelen en invoeren van processen voor het managen van innovatie binnen organisaties op basis van best practices. Opstellen van invoeringsscenario’s voor versnelde innovatie en intensievere samenwerking.

Analyse van informele communicatiepatronen, intercultureel management en communicatie.

Herontwerp van bedrijfsprocessen. Implementatie van organisatorische en technologische veranderingen.

 

Management en team coaching

Zelfbewustzijn en zelfmanagement, emotionele intelligentie en omgaan met cultuurverschillen.

 

Voedselzekerheid

Plannen, monitoren en evalueren van voedselzekerheid en ontwikkelingsprogramma’s.

Managementondersteuning in agro business

 

Expertisegebieden

Interculturele training, coaching en advisering

 

Startup mentoring

 

Analyse en beoordeling van organisatiecultuur

 

Management van innovatie- en veranderingsprogramma’s

 

Herontwerp van bedrijfsprocessen & waardeketens

 

Management coaching en team building

 

Monitoring en evaluatie van voedselzekerheid