Welkom bij Covision Management Consulting

Wij brengen vernieuwing en verandering tot stand door samenwerking met onze klanten. Innovatie door inzet van nieuwe (informatie)technologie is een belangrijke factor, maar voor ons staat de mens centraal!

Covision Management Consulting is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van innovatie en organisatorische en informatietechnologische veranderingsprocessen bij grote bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland, met als doel effectieve bedrijfsoplossingen te definiëren en te implementeren.

Kenmerkend voor ons bedrijf en onze mensen is dat we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en niet triviale kwesties. Derhalve zijn wij geïnteresseerd te assisteren bij ingrijpende veranderingsprocessen en om te gaan met daaraan verbonden risico’s. Onze houding wordt getypeerd door toewijding en het helpen creëren van succes. Succesvol zijn betekent voor ons, dat onze adviezen daadwerkelijk worden geïmplementeerd en dat de klant er de voordelen van plukt.

Holistisch

Wij helpen een geintegreerde benadering te kiezen voor strategie, bedrijfsprocessen, technologie, structuur, mensen en cultuur, rekening houdend met de dynamiek van de omgeving

Innovatief

Wij refereren aan de spreuk van Marcel Proust: ``The real art of discovery consists not in finding new lands, but in seeing with new eyes``

Betrokken & gepassioneerd

Succesvolle projecten worden gecreeerd door betrokken en gepassioneerde teams, waarin wij samen met de klant opereren

Markten/sectoren

High tech startups

 

Ministeries en gemeenten

 

Inspectiediensten

 

ICT-organisaties
Gezondheidszorg

 

Agrosector

 

Verzekeringsmaatschappijen & pensioenfondsen